Een onderdeel van het onderhouden van je duikuitrusting is er voor zorgen dat je duikfles tijdig gekeurd wordt. De regels voor de keuring van je duikfles verschillen van land tot land, zorg er dan ook voor dat je nagaat welke regels er gelden indien je in het buitenland gaat duiken met je eigen duikfles. Hieronder zetten we de regels in België voor je op een rijtje. Indien je persluchtfles niet beschikt over een geldige keuring, dan wordt deze geweigerd om te vullen.

Keuring duikfles – persluchtfles:

In België dienen persluchtflessen om de 60 maanden of 5 jaar hydraulisch gekeurd te worden. Wanneer de persluchtfles gebruikt wordt voor ademlucht , dus als duikfles, dan dient er tussenin, dus na 30 maanden een visuele keuring plaats te vinden. Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden door een erkend keuringsorganisme. Inspecties uitgevoerd door derden zijn niet geldig. Het keuringsorganisme zal na afloop van de keuring een inslag maken in de fles, waardoor je dus steeds kan aantonen dat je duikfles of persluchtfles in orde is. Het attest dat je erbij krijgt heb je waarschijnlijk niet altijd op zak. Gezien het prijsverschil voor een hydraulische of visuele keuring klein is, raadt ScubaXP aan om je duikfles steeds hydraulisch (waterdruk) te laten testen. Op die manier ben je steeds in orde.

Wij duiken natuurlijk ook vaak in Nederland, dus is het ook handig om de regels daar te kennen. Over de grens bestaat de regel dat je duikfles om de 5 jaar hydraulisch gekeurd dient te zijn. Ge je duiken in andere Europese landen, kijk dan zeker even na welke regels er gelden.

Hoe kan je zien of een duikfles over een geldige keuring beschikt ?

  • Visuele keuring: RR + maand & jaar van de fleskeuring
  • Hydraulische keuring: R + maand & jaar van de fleskeuring

Deze vermelding wordt ingeslagen in het ogief van je duikfles. Zorg ervoor dat deze altijd goed leesbaar blijft, zeker als je de inslag bijschildert om roest te voorkomen of je duikfles bijvoorbeeld laat herschilderen of spuiten. Indien de inslag niet zichtbaar is, zullen vulstations en duikwinkels de fles als niet gekeurd beschouwen en dus niet vullen.

X