ScubaXP SSI Training Center - Adventurer

Na het behalen van je Open water duikbrevet, doe je meer ervaring op door te duiken en in te schrijven voor onze SSI Specialties. Naarmate je meer ervaring op doet, behalen je een of meerderde van de SSI erkenningsbrevetten:

  • Specialty diver – na afronding van 2 specialties & 12 duiken
  • Advanced Open water diver – na afronding van 4 specialties & 24 duiken
  • Master diver – na afronding van 5 specialties, waaronder Stress & Rescue & 50 duiken

Op zich kan je dus niet inschrijven voor het behalen van het SSI Advanced Open water brevet. Je schrijft je in voor het traject om dit brevet te behalen. Je kan binnen onze duikschool wel inschrijven voor combinatiepakketten, incl. extra ervaringsduiken om een van deze SSI duikbrevetten te behalen.

Weet je niet goed welke specialties je wil gaan volgen ? Dan kan je er ook voor kiezen om 5 adventure duiken te maken – na afloop krijg je dan de titel Adventure Diver. Je doet dan 5 duiken die je achteraf vrijstelling kunnen geven voor de eerste duik van de respectievelijke SSI Specialty.

Prijs SSI Adventurer:

  • Met eigen duikmateriaal: 255 euro
  • Huur duikmateriaal: 100 euro

Prijsvoorbeeld SSI Advanced Open water combo pakket:

  • Voorgestelde specialties: SSI Deep diver (Diep, 40 meter) – SSI Waves, Tides & Currents (Stromings & getijdenduiken) – SSI Navigation (Navigatiespecialty) – SSI Night & Limited Visibility (Nachtduiken & slechte zichtbaarheid)
  • Met eigen duikmateriaal: 899 euro (incl. 20 buitenwaterduiken, ScubaXP biedt in dit programma extra ervaringsduiken aan gespreid over de veschillende SSI specialties – hoeveel extra, hangt af van de gekozen specialties)
  • Huur duikmateriaal voor dit pakket: 250 euro

Wij maken je graag een prijs op naargelang de gekozen specialties. Schrijf je meteen in voor 4 specialties, kan je genieten van een korting op de cursusmaterialen en/of een extra begeleide duik.

X